Menu Close

Duurzaam ondernemen: het groene randje aan onze gele vlinder

Meer dan eens vervallen termen als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (of MVO) en ‘duurzaam ondernemen’ tot vage containerbegrippen. Heel wat bedrijven slingeren ze graag in het rond, maar lang niet elk bedrijf gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag. Bij Itzu Cleaning gaan we allesbehalve licht over ‘duurzaam ondernemen’. Wij ondernemen namelijk toekomstgericht, en dat gaat hand in hand met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Om ons steentje bij te dragen aan het welzijn van de toekomstige generaties, treffen we als organisatie concrete milieuvriendelijke en ecologische maatregelen.

Waarom duurzaam ondernemen?

Niet alle gevolgen van duurzaam ondernemen zijn even voor de hand liggend. Je positieve impact reikt namelijk verder dan het milieu.

3 andere belangrijke redenen voor MVO:

– je hebt minder kosten door o.a. een verlaagd energieverbruik
– je verbetert je reputatie en concurrentiekracht
– je bindt je werknemers sterker aan je organisatie, doordat het juiste werkklimaat leidt tot meer werkvreugde, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim

Actieplan op maat dankzij het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka

In 2018 mochten we het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka in ontvangst nemen. Met dit charter verbinden we ons ertoe om:

– duurzaam ondernemen op eenproactieve manier te integreren in ons bedrijfsbeleid
– onze doelstellingen en concrete acties te formuleren, passend binnen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties
– aan de onafhankelijke evaluatiecommissie te rapporteren over onze geboekte resultaten
– extern te communiceren over de acties die we uitvoerden
– continu te werken aan onze conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving 

Krachten bundelen voor de Green Deal rond biodiversiteit (2018-2021)

Deze Green Deal, waarin ITZU betrokken is, verkent hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn voordelenbieden aan ons bedrijf, onze werknemers, onze klanten, onze relaties met relevante stakeholders en ons bedrijfsimago.

Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op onze bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

– de natuurwaarden op onze bedrijventerreinen verhogen via tijdelijke en permanente natuur
– het draagvlak voor natuur op onze bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals:
° lokale en bovenlokale overheden
° bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel)
° ontwikkelaars, eigenaars en beheerders van bedrijventerreinen
° sectororganisaties
° hogescholen
° groenaannemers
° andere stakeholders
– het welzijn van werknemers verhogen en het imago ten opzichte van klanten, leveranciers, omgeving enz. verbeteren
– kennis opbouwen over het thema door:
° een lerend netwerk op te starten
° methodes en instrumenten aan te reiken
° kansen en belemmeringen binnen het beleid en de regelgeving in kaart te brengen
° een evaluatie op te maken via een rapport en beleidsaanbevelingen

 

Ken je ook de andere troeven van Itzu Cleaning al? Leer ons hier wat beter kennen.

 

Deel dit blogartikel

Itzu Cleaning is actief in uiteenlopende sectoren

Itzu Cleaning vlinder

CONTACTEER ONS

Samenwerken met een cleaning partner met een ijzersterke reputatie in algemene en industriële schoonmaak?